Asunto Oy Pasilan Trio Helsinki on 27.8.2019 tehnyt Helsingin kaupun-
gin ympäristöpalveluille tupakointikieltohakemuksen osoitteessa Ra-
danrakentajantie 4, 00520 Helsinki. Yhtiö hakee tupakointikieltoa asuk-
kaiden hallussa oleville huoneistoparvekkeille ja huoneistoterasseille.
Asunto Oy Pasilan Trio Helsinki on kuullut tilojen haltijoita tupakkalain
79 § mukaisesti.

Tupakkalain 79 §:n mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto ha-
kemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai
muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua
tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ul-
kotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.
Tupakkalakia valvova viranomainen harkitsee tupakointikiellon mää-
räämistä hakemuksen mukaisesti kaikkien huoneistojen parvekkeille ja
terasseille.

Kaupungin kuulemiskirje kokonaisuudessaan

Lataa kuulemiskirje alla olevasta linkistä

Kiitos talkoisiin osallistuneille! Illan aikana saimme paljon aikaiseksi:

1. Lasten keinu ja kiipeilytelineen puuosat käsiteltiin puunsuoja-aineella.
2. Penkit ja pöytä käsiteltiin puunsuoja-aineella.
3. Kiviaitaa pestiin painepesurilla.
4. Kukkapenkkiä siistittiin.
5. Pensaita leikattiin.
6. Keino siirrettiin.
7. Poistoilmakopin seinäpellit pestiin sammaleesta.
8. Lähes kaikkien ovien edustoille laitettiin kukkaistutukset.
9. Sisätiloja siistittiin.