Kuulemistilaisuuden varaaminen tupakointikieltoa koskevassa asiassa osoitteessa Radanrakentajantie 4

Asunto Oy Pasilan Trio Helsinki on 27.8.2019 tehnyt Helsingin kaupun-
gin ympäristöpalveluille tupakointikieltohakemuksen osoitteessa Ra-
danrakentajantie 4, 00520 Helsinki. Yhtiö hakee tupakointikieltoa asuk-
kaiden hallussa oleville huoneistoparvekkeille ja huoneistoterasseille.
Asunto Oy Pasilan Trio Helsinki on kuullut tilojen haltijoita tupakkalain
79 § mukaisesti.

Tupakkalain 79 §:n mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto ha-
kemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai
muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua
tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ul-
kotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.
Tupakkalakia valvova viranomainen harkitsee tupakointikiellon mää-
räämistä hakemuksen mukaisesti kaikkien huoneistojen parvekkeille ja
terasseille.

Kaupungin kuulemiskirje kokonaisuudessaan

Lataa kuulemiskirje alla olevasta linkistä